Szociális vállalkozások az európai polgári kultúra erősítése érdekében
 

Solt

A rendezvényről a beszámoló itt és itt található meg horvát nyelven.

 

Beszámoló a Solton megtartott projektzáró rendezvényről

2014. szeptember 19-21.

Solt, Magyarország

 

A projektzáró testvárosi találkozót Solton tartottuk. Ezen a rendezvényen nagyszámban jelentek meg a programba bevont települések képviselői: az önkormányzatok, civil szervezetek képviselői és a kulturális egyesületek tagjai. A résztvevők megbeszéléseinek, a műhelytalálkozóknak a hagyományos solti Szüreti fesztivál eseményei (szüreti felvonulás, borkóstolás és bormustra, térzene) adtak keretet.

A programok megszervezésében az Ezer Gyerek Egyesület mellett fontos szerep hárult a Solti Ifjúsági Fúvószenekar vezetőire és tagjaira is. Ez a három nap alkalmat adott arra, hogy újra találkozzanak a Donij Vidovecból (Horvátország), Hornsteinből (Ausztria), Nagykárolyból (Románia), Nyírbátorból (Magyarország) és Tornaľaról (Szlovákia) érkezett résztvevők. A korábbi programoknak köszönhetően sokan már ismerősként köszöntötték egymás.

A vendégek péntek délután érkeztek meg, ekkor került sor a programba bevont civil szervezetek képviselőinek találkozójára. Ezen a beszélgetésen egyaránt szóba kerültek az elmúlt időszak eseményei, és az, hogy a projekt befejezését követően milyen formában tudják a csoportok tartani a kapcsolatot, folytatni a megkezdett együttműködést. A résztvevők egyet értettek abban, hogy a partneri kapcsolatok fenntartásához a saját források mellett tovább kell keresni azokat a pályázati forrásokat is, amelyek elsősorban a határokon átnyúló kezdeményezéseket támogatják.

A Révbérpusztán megtartott közös vacsora előtt Solt polgármester köszöntötte a résztvevőket, majd a delegációk vezetői egyeztették a záró rendezvény eseményeit, menetrendjét. A vacsora jó alkalmat teremtett a kötetlen beszélgetésekre, az estet pedig a másnapi kulturális programon fellépők közös próbája zárta.

Szombat reggel az önkormányzatok képviselői tartottak megbeszélést az Európai Unió adta infrastrukturális és vállalkozásfejlesztési támogatási lehetőségekről. E beszélgetés keretében a résztvevők rövid séta keretében megnézték, hogy Solt városában az utóbbi időben milyen fejlesztési projektek készültek el közösségi támogatásból.

A délelőtt során a küldöttségek tagjai a Szüreti fesztivál helyszínein találkoztak egymással és a solti polgárokkal. Az ebédet követően a résztvevők kisebb csoportokban, a helyiek kalauzolásával a település nevezetességeivel – a Vécsey-kastéllyal, a Pincemúzeummal és különböző felekezetek templomaival – ismerkedhettek meg.

Délután került sor civil szervezetek és a kulturális egyesületek tagjainak workshopjára, amelynek keretében az önkéntesség, a polgári önszerveződés kérdéseit vitatták meg. A program keretében sor került egyrészt a jó gyakorlatok bemutatására, másrészt arra is, hogy egy ötletbörze keretében a résztvevők olyan új ismereteket szerezhessenek, amelyek a különféle szervezetek és egyesületek marketingjét, az új tagok bekapcsolódását segíthetik.

Kora estétől a találkozó a városi kulturális fesztiválja keretében folytatódott. Az évről évre megtartott rendezvény a testvérvárosi projektnek köszönhetően 2014-ben igazi nemzetközi eseménnyé vált, hiszen nem csak a helyi csoportok, például a Solti Ifjúsági Fúvószenekar lépett fel, hanem Ausztriából a hornsteini tűzoltó-zenekar, Horvátországból Donij Vidovec-i tamburás csoport, Romániából a nagykárolyi Rekettye tánccsoport és Szlovákiából a tornaljai Magic Dance együttes. Valamennyien nagy sikert arattak.

A vasárnapi program helyszíne ismét a Dunához közeli Révbérpuszta volt. Délelőtt a programba bevont települések önkormányzatainak és civil szervezeteinek vezetői tartottak projektzáró megbeszélését. A megszólalók nem csak a projekt eseményeit és eredményeit idézték fel, hanem jövőtervezéssel foglalkoztak. A felvázolt, jövővel kapcsolatos elképzelések két szempontot igyekeztek körüljárni. Egyrészt a hely, lokális lehetőségeket vették számba, másrészt kitértek a közösen megvalósítható programokra. A projektzárás nagyon sok személyes megjegyzésre, egyéni élmény felidézésére adott alkalmat. Mindenki nagyon hasznosnak, örömtelinek találta az együtt eltöltött idő, és erősen elköteleződött az együttműködések folytatása mellett, továbbá hangot adott annak, hogy a jövőben is részt kívánnak venni az „Európa a polgárokért” program megvalósításában.

A program egy lovas, illetve kézműves bemutatót követően a közös ebéddel zárult.