Szociális vállalkozások az európai polgári kultúra erősítése érdekében
 

Hornstein

 

Beszámoló a Hornsteinben megtartott projektrendezvényről

2014. június 7-9.

Hornstein, Ausztria

 

A Hornsteinbenmegtartott, részben a pünkösdi hagyományokhoz kapcsolódó testvérvárosi találkozó társszervezője a kisváros életében fontos szerepet játszó  Jugendblasmusik zenekar volt. 

A testvérvárosi találkozó eseményeit a település pünkösdi fesztiváljához kapcsolódva rendeztük meg. A fesztiválon ezúttal nemcsak hornsteini szereplők léptek fel, hanem  a projekt keretében meghívott magyarországi Solti Ifjúsági Fúvószenekar is. A hornseini testvérvárosi találkozón a helyiek és a soltiak mellett részt vettek Donij Vidovec (Horvátország), Hotiza (Szlovénia), Nagykároly (Románia), Nyírbátor (Magyarország) és Tornaľa (Szlovákia) önkormányzatának és civil szervezeteinek delegáltjai is.

A program szombat délután kezdődött, ahol a programban bevont települések delegációinak vezetői beszámoltak arról, hogy az előző találkozók óta milyen jelentősebb események zajlottak le városukban, továbbá egyeztették a vendéglátókkal és az Ezer Gyerek Egyesület projektfelelőseivel az ausztriai találkozó eseményeit, menetrendjét.

A délután hátralévő részében került sor az első műhelybeszélgetésre, amelynek keretében egy rövid előadást követően azt vitatták meg az önkormányzatok és a civilszervezetek képviselői, hogy a milyen eredményeket és milyen nehézségeket látnak az egyes településeken a polgárok önszerveződése tekintetében. Egyetértés volt abban a tekintetben, hogy az aktuális gazdasági helyzet jelentősen meghatározza, hogy a lakosok mennyire akarnak és tudnak akár a vállalkozások, akár a kultúra területén saját kezdeményezéseket elindítani. Gazdasági nehézségek időszakában pedig különösen fontos, hogy az önkormányzatok, illetve azok szervezetei segítsék ezt a folyamatot. Példaként egyaránt szóba került a tornaljai Magic Dance táncsoport, ahol jórészt hátrányos helyzetű fiatalokat sikerült bevonni egy sikeres, külföldi meghívásoknak is gyakran eleget tevő kulturális csoport munkájába, illetve a nagykárolyi Rekettye tánccsoport.

A vacsorát követően a különböző országokból érkezett vendégek kötetlen program keretében ismerkedhettek meg egymással, a résztvevő szervezetek, csoportok mindennapi életével.

Másnap, pünkösdvasárnap délelőtt került sor a solti zenekar nagysikerű fellépésére, majd ez ebédet követően a települési önkormányzatok vezetői és a meghívott vállalkozók az Európai Unió vállalkozásfejlesztési lehetőségeiről tartottak workshopot. A beszélgetés résztvevői megosztották tapasztalataikat és dilemmáikat a kérdés kapcsán. Ez utóbbiak sorában két kérdés kapott hangsúlyt. Az egyik dilemma ahhoz kötődött, hogy a helyi vállalkozásoknak mennyire kell elsősorban piaci igényeket és mennyire kell szociális szükségleteket kielégíteniük. A másik pedig ahhoz, hogy a vállalkozásfejlesztésnek mennyire kell a hagyományos területekhez (mint például Horvátországban a kosárfonás) kötődniük, illetve van-e lehetőség a kevésbé fejlett területeken innovatív vállalkozások indítására.

Este a meghívottak részt vettek a hornsteini pünkösdi bálon, ahol további lehetőség nyílt egyéni beszélgetésekre, a személyes ismerkedésre, a szakmai tapasztalatok kicserélésére.

Hétfő délelőtt a találkozó keretében megrendeztük a hornsteini és solti zenekarok tagjainak tematikus találkozóját, ahol elsősorban arról volt szó, hogy milyen szervezeti, illetve személyes hozadéka van a különböző interkulturális kapcsolatoknak, találkozóknak. Az élmények és tapasztalatok összegyűjtése és megosztása mellett az is szóba került, hogy hogyan lehet a különböző nemzetközi találkozókra tudatosan felkészülni, illetve, hogy milyen hatással van az interkulturális kapcsolatokban való részvétel az egyének mindennapi életére, az európai folyamatok megértésére, az aktivitás növelésére. Ez utóbbi szempontból különösen hasznosnak bizonyult, hogy az Európai Unióhoz egy korábban és egy nemrégiben csatlakozott rszág fiataljai találkozhattak.

Az ebédet követően a került sor a programzáró projektülésre, ahol nem csak az elért eredményeket és a soron következő feladatokat vettük számba, hanem egy, a további munkát is elősegítő hálózatépítési bemutatót és ötletbörzét is tartottunk.

"Az ausztriai Hornsteinben jártunk, 
Túra közben patakot nem láttunk.
Aki mégis látott patakot,
Az majdnem az erdőben alhatott.

A túra egyik célja volt egy erdei tisztáson grillezés,
Valakiknek meg inkább Eisenstadtba érkezés.
Estére végre ismét hiánytalanul együtt volt a banda,
Míg meg nem érkeztünk a külön szállásokra.

Misén fúvószenekarunk kísérte a gyülekezet énekét,
Ezzel próbáltuk emelni a rendezvény fényét.
A forró sátorban fojtattuk és adtunk egy jó hosszú koncertet,
Miközben sűrűn törölgettük orrunkról a kövér izzadságcseppeket.

Másnap már csak a kötelező, pályázati feladatok maradtak hátra,
Ezer Gyerek Egyesület, ha szükséged van EU-s munkára, tanulmányra.
Meghallgattuk Csabiék koncertjét a dög meleg sátorban,
Szomjukat oltva egyre kevesebb euró maradt a pénztárcánkban.

Az út milyen volt? Hogy egy társunkat idézzem én:
Élményekben gazdag, emlékekben szegény. 
Prost! Taps fönt, lent, jobbra-balra,
Hetekig kong majd még a fejemben az osztrák polka! "