Szociális vállalkozások az európai polgári kultúra erősítése érdekében
 

A projektről

ezergyerek logó.jpg

 A projekt az Európai Unió Európa a polgárokért programjának támogatásával valósul meg.

Projektünkben Nyírbátor Város Önkormányzatának megbízásából a település nemzetközi kapcsolatainak kiépítésével és fejlesztésével foglalkozunk az Európa a polgárokért program 'Testvárosok tematikus hálózata' alprogramjának keretében.

A projekt eseményeit összefoglaló PDF ITT tölthető le.

A projektben részt vevő partnertelepülések: Hornstein (Ausztria), Muravid (Horvátország), Nagykároly (Románia), Rawa Mazowiecka (Lengyelország), Solt (Magyarország), Tornal'a (Szlovákia).

Az Ezer Gyerek Egyesület Nyírbátor Város Önkormányzatának megbízásából közreműködikaz Európa a Polgárokért program keretében megvalósuló testvérvárosi projektben, melynek elsődleges célja a résztvevő települések közötti gazdasági és kulturális kapcsolatok kiépítése és élénkítése, a helyi civil szervezetek együttműködésének erősítése és a tapasztalatcserén alapuló fejlődés elősegítése. A testvérvárosi találkozóknak helyt adó partnertelepülések Hornstein (Ausztria), Muravid (Horvátország), Nagykároly (Románia), Solt (Magyarország), valamint Tornala (Szlovákia).

A projekt emellett kiemelten foglalkozik a szociális vállalkozások működésével. Ezek a vállalkozások jellegük  és működési elvük révén elősegítik egy demokratikusabb és együttműködőbb helyi társadalom létrehozását, amely a projektben részt vevő, hátrányos helyzetben lévő települések számára a fejlődés egyik kulcsa lehet.

A projekt további célja a kultúrák, nemzetek közötti párbeszéd és megértés erősítése, amelyet kis helyi közösségek hálózatba szervezésén keresztül igyekszünk megvalósítani, rávilágítva a közös célokra és lehetőségekre, amelyet az EU kínál. A jelen projekt keretében partnerségre lépő települések és szervezetek egy hosszú távon működtethető hálózat felépítésére tesznek kísérletet, és terveink szerint a települések életét jelentősen érintő tematikák mentén igyekeznek majd folytatni az együttműködést.

A projekt igyekszik hozzájárulni ahhoz, hogy Európa, mint politikai és kulturális közösség megerősödjön, a társadalom, a gazdaság és a politika fő irányító elve pedig az európai értékek által meghatározott szemlélet legyen.

Ezer Gyerek Egyesület

Az Ezer Gyerek Egyesület fő célja diákok, szüleik és pedagógusok számára olyan innovatív pedagógiai módszereken alapuló képzések és programok szervezése és lebonyolítása, amelyek alkalmasak a különböző hátrányos helyzetek okozta különbségek kiegyenlítésére.

Az Egyesület igyekszik elősegíteni a diákok közösségi szerepvállalásának bátorítását, a komplex probléma-megoldási és együttműködési készségük fejlesztését, valamint az ezeket segítő innovatív és interaktív pedagógia módszerek terjesztését. A projektek szakmai fókuszában a fenntartható fejlődés fontosságának hangsúlyozása, a demokratikus értékek, a tudatos állampolgári magatartás, valamint a nyitott, sokszínű és toleráns társadalom eszméjének népszerűsítése állnak.

Ezen túl az Ezer Gyerek Egyesület támogatja és segíti olyan helyi, regionális, országos és nemzetközi közösségi projektek megvalósítását, amelyek hozzájárulhatnak egy nyitottabb, befogadóbb és a gazdasági nehézségekkel egyéni és közösségi szinten is sikeresebben megbirkózó társadalom kialakulásához.